Koncert Paryż-Wiedeń-Rzym

Szanowni Państwo, 17 listopada o godzinie 18:00 w Społecznym Domu Kultury odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Paryż-Wiedeń-Rzym – muzyczna podróż po Europie”  Na scenie będą mogli Państwo podziwiać występy wspaniałych Artystów: Anna Potyrała-Listwon (sopran), Jan Kierdelewicz (bas), Kamila Malik (skrzypce) oraz Paweł Listwon (fortepian). Koncert poprowadzą dla Państwa Zofia Paczóska oraz Paweł Świętorecki. Wstęp […]

OGŁOSZENIE NA NAJEM STANOWISKA NA ROWERY

OGŁOSZENIE NA NAJEM STANOWISKA NA ROWERY WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE POSIADA DO ODDANIA W NAJEM 12 STANOWISK NA ROWERY W HALI GARAŻOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. ELBLĄSKIEJ 14 W WARSZAWIE.   UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY Z JEDNOMIESIĘCZNYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA NA KONIEC MIESIĄCA KALENDARZOWEGO. CZYNSZ NAJMU: 40,00 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE, KWOTA POWIĘKSZONA […]

Konkurs architektoniczny dotyczący nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Włościańskiej 12

Ogłoszenie Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z tym, że nie wpłynęła żadna praca konkursowa na Konkurs architektoniczny dotyczący opracowania koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Włościańskiej 12, nie odbędzie się w dniu 2 października 2023 r. publiczne otwarcie przez Sąd Konkursowy złożonych Prac Konkursowych i rozpoczęcia ich […]

Najem miejsca postojowego, ul. Ceramiczna 5 GP-3 nr 35

OGŁOSZENIE NA NAJEM MIEJSCA POSTOJOWEGO WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE POSIADA DO ODDANIA W NAJEM MIEJSCE POSTOJOWE NR 35, ZNAJDUJĄCE SIĘ W GARAŻU PODZIEMNYM GP-3 W BUDYNKU PRZY UL. CERAMICZNEJ 5. UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY Z JEDNOMIESIĘCZNYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA NA KONIEC MIESIĄCA KALENDARZOWEGO. CZYNSZ NAJMU: 300,00 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE, KWOTA POWIĘKSZONA ZOSTANIE […]

Nowa jadłodzielnia na Wawrzyszewie

Nowa jadłodzielnia na Wawrzyszewie Dobiegają końca prace nad jadłodzielnią przy ul. Wolumen 3, naprzeciwko bielańskiego bazaru. To efekt starań WSM i inicjatywy posłanki Joanny Fabisiak, od lat wspierającej mieszkańców naszej Spółdzielni. Jadłodzielnia to najczęściej miejsce z lodówką, w której każdy może zostawić nadwyżkę jedzenia. Każdy też może skorzystać z produktów zostawionych przez innych. To nie […]

Konserwacja Zintegrowanego Systemu Informacyjnego (e-BOK)

W związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji bazy danych Zintegrowanego Systemu Informacyjnego WSM celem ulepszenia i zwiększenia jej wydajności, konieczne będzie tymczasowe wyłączenie dostępu do systemu ZSI oraz dostępu do systemu e-Bok dla mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przerwa nastąpi w dniu 12.10.2023 od godziny 15:45. Będziemy pracować nad przywróceniem dostępu jak najszybciej po zakończeniu migracji. Przepraszamy […]

Jeden z najmłodszych powstańców – Bogusław Kamola, ps. „Hipek”

Jeden z najmłodszych powstańców – Bogusław Kamola, ps. „Hipek Był na pewno jednym z najmłodszych żołnierzy powstania warszawskiego, ale zanim założył powstańczą opaskę, długo przygotowywał się do swej roli, którą przyszło mu odegrać w zgrupowaniu „Żyrafa” (Obwód „Żywiciel” – Żoliborz), pluton 227. Już jako 13-latek wstąpił do „Zawiszaków”, którzy dzielnie się spisywali w małym sabotażu, działając szybko, sprawnie […]

WSM sprzeciwia się zapisom projektu Studium zagospodarowania stolicy

WSM sprzeciwia się zapisom projektu Studium zagospodarowania stolicy  24 września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która między innymi zobowiązuje gminy do uchwalenia, do 31 grudnia 2025 r., planów ogólnych dla całości obszaru danej gminy, które określać będą przeznaczenie poszczególnych jej terenów. Oznacza to, że między innymi w Warszawie przestanie obowiązywać dotychczasowe Studium uwarunkowań i zagospodarowania […]

Nowoczesne podejście do zarządzania dzielnicą

Nowoczesne podejście do zarządzania dzielnicą O współpracy WSM z Urzędem Dzielnicy Żoliborz, a także o wpływie dialogu z mieszkańcami na zarządzanie dzielnicą, rozmawiamy z zarządem Żoliborza – burmistrzem Pawłem Michalcem i jego zastępczyniami: Renatą Kozłowską i Agatą Marciniak-Różak.  Jaki wpływ na decyzje Zarządu Dzielnicy mają sami mieszkańcy Żoliborza? Paweł Michalec (PM): Żoliborz w ostatnich 3-4 latach […]

Najpiękniejsze ogrody i balkony WSM

Najpiękniejsze ogrody i balkony WSM Ogłaszamy wyniki trzeciej edycji konkursu „Zielona WSM”. W trakcie wakacji przesłali Państwo do redakcji kilkanaście zgłoszeń w trzech kategoriach: „ogród”, „balkon” i „ukwiecone okno” – najwięcej w dotychczasowej historii konkursu. Zdjęcia oceniła Kapituła złożona z członków Zarządu: Barbary Różewskiej, Danuty Daśko i Mariusza Skrockiego, dyrektora Społecznego Domu Kultury Pawła Świętoreckiego oraz redaktor naczelnej „Życia WSM” Danuty […]

Skip to content