Nowoczesny Plac Zabaw i Rekreacji w osiedlu WSM Piaski po rewitalizacji

Nowoczesny Plac Zabaw i Rekreacji w osiedlu WSM Piaski po rewitalizacji Sobota, 16 września, była dniem pełnym radości i wspólnoty dla mieszkańców Osiedla WSM Piaski na warszawskich Bielanach. Właśnie tego dnia odbył się „Piknik Sąsiedzki”, który symbolicznie zwieńczył dzieło – oddanie do użytku po rewitalizacji Plastusiowa, placu zabaw i rekreacji przy ul. Kochanowskiego 22. To […]

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w  przetargach, których przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz nabycie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności do lokali mieszkalnych.

Tutaj wersja ogłoszenia w PDF Druk oferty do pobrania i wypełnienia OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w  przetargach, których przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych,  nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz  nabycie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności do lokali  mieszkalnych. I. Nazwa i adres Organizatora przetargu: […]

Regulamin konkursu „Zielona WSM”

Regulamin konkursu   1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu „Zielona WSM” jest Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Celem konkursu jest propagowanie wśród członków i mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej – WSM) potrzeby dbania o estetykę Osiedla poprzez pielęgnację przydomowych ogrodów, ukwiecanie balkonów, okien czy parapetów. W konkursie mogą wziąć udział członkowie i mieszkańcy zasobów WSM. Konkurs odbywa się raz w roku. […]

Historyczna flaga spółdzielcza – Tęczowy Sztandar

Tęczowy sztandar, jako międzynarodowa flaga spółdzielcza, zaproponowana została przez wybitnego teoretyka i działacza spółdzielczości we Francji prof. Charlesa Gide’a w 1923 r., w nawiązaniu do francuskiej tradycji wywodzącej się z czasów Charlesa Fouriera, jednego z prekursorów spółdzielczości na świecie. Barwy tęczy symbolizować miały jedność w różnorodności, moc światła oraz proces oświecenia ludu, postęp, a jej […]

Skip to content