Wzory umów najmu mieszkania, użyczenia mieszkania oraz użyczenia pokoju.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie rzeczy.Podstawową różnicą jest zatem odpłatność. Umowa najmu jest zawsze umową odpłatną, zaś najemca musi […]

Skip to content