Wniosek o wydanie KSEROKOPII dokumentów Spółdzielni

Wniosek można pobrać ze strony WSM.  Wniosek należy wypełnić* czytelnie i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu (pdf., jpg.) na adres e-mail: kancelaria@wsm.pl lub dostarczyć osobiście/wysłać pocztą w formie papierowej na adres: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa INFORMACJA, O ILOŚCI STRON ORAZ WYSOKOŚCI OPŁATY MANIPULACYJNEJ NALICZONEJ ZA WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW,  ZOSTANIE PRZEKAZANA NA […]

Wniosek o wydanie KSEROKOPII dokumentów z AKT CZŁONKOWSKICH

Wniosek można pobrać ze strony WSM.  Wniosek należy wypełnić* czytelnie i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu (pdf., jpg.) na adres e-mail: kancelaria@wsm.pl lub dostarczyć osobiście/wysłać pocztą w formie papierowej na adres: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa INFORMACJA, O ILOŚCI STRON ORAZ WYSOKOŚCI OPŁATY MANIPULACYJNEJ NALICZONEJ ZA WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW,  ZOSTANIE PRZEKAZANA NA […]

Skip to content