1956

Następuje ożywienie w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym i dynamiczny rozwój WSM. Kontynuacja budowy osiedli Mokotów, Okęcie, Rakowiec, Koło. Przejęcie od Zakładu Budowy Osiedli Robotniczych budowy osiedla Serek Żoliborski

1952

Odebrano WSM odbudowane po wojnie przez Spółdzielnię, budynki starego osiedla TOR na Kole oraz dom na Krasińskiego 20 w X kolonii. Następują lata zastoju w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym. Przerwano działalność budowlaną. Zasoby mieszkaniowe WSM kurczą się a ze Spółdzielni występuje ponad 1500 członków.

1951

Żoliborski Dom Kultury został zamknięty dla ogółu mieszkańców

1950-1960

Powstają osiedla Bielany I, Bielany II, Bielany III i Serek Żoliborski

28.IV.1948

Powstaje Zakład Osiedli Robotniczych przy Ministerstwie Odbudowy. Jako centralny organ inwestorski w budownictwie mieszkaniowym. Rozpoczęcie centralizacji budownictwa mieszkaniowego i hamowanie dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

1946 VII

W WSM wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego nowego budynku mieszkalnego w powojennej Warszawie

16.XII.1945

Pierwsze powojenne Walne Zgromadzenie Delegatów WSM

1.VIII.1944

W Kotłowni WSM (róg ul. Suzina i Próchnika) rozpoczęło się Powstanie Warszawskie o godz. 13.30 (oficjalnie w Warszawie dopiero o 17.00). Żołnierze OW PPS, wziąwszy broń z magazynu przy ul. Suzina natknęli się na patrol niemiecki i doszło do wymiany ognia rozpoczynającego Powstanie

1942 III

WSM przeszła pod nadzór niemieckiego Zarządcy Komisarycznego Franza Kopischa.

5.I.1942

W mieszkaniu Juliusza Rydygiera, przy Krasińskiego 18, została powołana Polska Partia Robotnicza i wybrany jej Komitet Centralny

Skip to content