Archiwum „Życia WSM”

2023 1_435_2023   2022 6_434_2022 5_433_2022 4_432_2022 3_431_2022 2_430_2022 1_429_2022   2021 6_428_2021 5_427_2021 4_426_2021 3_425_2021 2_424_2021 1_423_2021   2020 5_422_2020 4_421_2020 3_420_2020 2_419_2020 1_418_2020   2019 6_417_2019 5_416_2019 4_415_2019 3_414_2019 2_413_2019 1_412_2019   2018 6_411_2018 5_410_2018 4_409_2018 3_408_2018 2_407_2018 1_406_2018   2017 6_405_2017 5_404_2017 4_403_2017 3_402_2017 2_401_2017 1_400_2017   2016 6_399_2016 5_398_2016 4_397_2016 3_52_2016 […]

Reklama

Jeśli jesteś zainteresowany reklamą w serwisie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, prosimy o kontakt.

Ustawy i Rozporządzenia

Poniżej można pobrać treść Ustaw i Rozporządzeń   Prawo spółdzielcze Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o ochronie praw lokatorów Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawa o własności lokali

Działalność społeczno – kulturalna

DSCN2770 1

Decyzją nr 39/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.01.2010r. budynek Społecznego Domu Kultury wraz z Teatrem „KOMEDIA” został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Obiekt ten stanowi integralny element zespołu architektoniczno-budowlanego Osiedla WSM –Żoliborz, wpisanego wraz z zielenią do rejestru zabytków, na podstawie decyzji z dnia 15.07.1992 r. oraz znajduje się na terenie strefy ochrony […]

Muzeum Izba Pamięci Marii Kownackiej

Maria Kownacka mieszkała na terenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ponad 50 lat. Zmarła 27 lutego 1984 r. Mieszkanie jej było azylem gdzie mogła tworzyć literaturę dla dzieci i scenariusze sztuk teatralnych. Była współtwórczynią teatru lalkowego „Baj”. Dorobek twórczy zgromadzony przez Marię Kownacką, zgodnie z zasadami warsztatu bibliotekarskiego zostawiony został w największym porządku, Książki są skatalogowane, materiały […]

Główny Specjalista ds. windykacji

Główny Specjalista ds. windykacji prowadzi całokształt prac związanych z windykacja i odzyskaniem należności, współpracuje z Zespołem Radców Prawnych. Do podstawowych obowiązków głównego specjalisty należy: kompletowanie dokumentów dot. indywidualnych dłużników, przygotowywanie wniosków o skierowanie sprawy na drogę sądową i przekazywanie do Zespołu Radców Prawnych, prowadzenie rejestru spraw skazującego podejmowane czynności oraz stan spłaty kwot windykowanych, przygotowywanie […]

Specjalista ds. terenowo-prawnych

Zakres zadań Specjalisty ds. terenowo-prawnych: prowadzenie spraw z zakresu nabycia nieruchomości, których posiadaczem jest Spółdzielnia bez tytułu prawnego, przygotowywanie spraw o nieuregulowanym stanie prawnym Spółdzielni nieruchomości w celu nabycia własności przez zasiedzenie, przygotowywanie wniosków  do właściwych organów administracji w sprawach scalania lub podziału nieruchomości, przygotowywanie wniosków do właściwych organów i Sądu o: łączenie lub dzielenie […]

Główny specjalista ds. oprogramowania

Główny specjalista ds. oprogramowania prowadzi kompleksową obsługę systemów informatycznych funkcjonujących w spółdzielni, zabezpiecza techniczne warunki funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz dba o bezpieczeństwo danych. Do podstawowych obowiązków głównego specjalisty należy: współpraca przy projektowaniu i wykonywaniu programów komputerowych na rzecz  prowadzenia ewidencji księgowej, przetwarzania danych oraz wykonywania analiz techniką komputerową, współpraca przy opracowywaniu programów i innych materiałów […]

Skip to content