Walne Zgromadzenie WSM z dnia 04.09.2018.

Poniżej znajduje się: – protokół z Walnego Zgromadzenia WSM z dnia 04.09.2018. – Uchwła nr 10/2018 w sprawie zmiany Statutu WSM. – Statut WSM. Załączniki: Protokół WZ z dnia 04.09.2018.pdf Statut.pdf Uchwała nr 10 z dnia 04.09.2018.pdf

WALNE ZGROMADZENIE 2018.09.04

OGŁOSZENIE Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, działając na podstawie § 77ust. 1 oraz § 73 ust. 2Statutu Spółdzielni, zwołuje WALNEZGROMADZENIE członków WSM zamieszkałych na terenie osiedli: ŻOLIBORZ II, ŻOLIBORZ III, RUDAWKA, ZATRASIE, PIASKI, BIELANY, MŁOCINY, WAWRZYSZEW, WAWRZYSZEW NOWY, NOWODWORY, NIEDZIELSKIEGO, LATYCZOWSKA, HERY Obrady odbędą się w dniu 04.09.2018 r. o godz. 1700 w sali nr […]

Protokół z posiedzenia kolegium WZ 2018.

Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018. Załączniki:Protokół z posiedzenia WZ 2018.pdf

Walne Zgromadzenie 2018

porządek WZ uzupełniony str. int.1

Załączniki: Porządek Obrad WZ18,20,22.06.2018 uzup..pdf realizacja uchw. WZ 2017 r..pdf sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf Sprawozdanie Finansowe 2017.pdf sprawozdanie RN..pdf uchw. na WZ zb. pr. uż. wiecz. obr.7-05-11.pdf uchw. na WZ zbycie prawa uż. wiecz. obr.7-08-04.pdf uchwała na WZ rozl. wyn. fin..pdf uchwała na WZ zatw. spr. finans. i Zarządu20180525.pdf uchwały na WZ absolutorium.pdf wniosek kom. Rew. […]

Ochrona wizerunku na spółdzielczych zebraniach

Ochrona wizerunku na spółdzielczych zebraniach Kiedy można publikować nasze zdjęcia? Co roku na zebraniach mieszkańców, walnych zgromadzeniach i wszelkich imprezach spółdzielczych jesteśmy narażeni na czujne oko fotoreporterów „Życia WSM” i osób prywatnych. Każdy z nas ma prawo do ochrony wizerunku. Czy zatem zdjęcia przy relacjach z tegorocznych ZM redakcja zamieściła legalnie?

WALNE ZGROMADZENIE członków WSM 2017

Warszawa 16.05.2017 r. OGŁOSZENIE Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, działając na podstawie § 77  ust. 1 oraz § 73 ust. 2  Statutu Spółdzielni, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE członków WSM Obrady odbędą się  w sali nr 1 SDK w Warszawie przy ul. Słowackiego 19a   o godz. 1700 06.06.2017 r. /wtorek/ Żoliborz II, Żoliborz III, Niedzielskiego. 08.06.2017 r. / […]

Walne Zgromadzenie 2016

Załączniki: Absolutorium Opinia biegłego Rewidenta 2015 Realizacja uchwał WZ 2015 Sprawozdanie RN 2016 Sprawozdanie z działalności 2015 Sprawozdanie finansowe WSM 2015 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe (rozliczenie wyników) Zasłużony Członek WSM

Skip to content