Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w ostatnim półroczu zajmowała się następującymi zagadnieniami: sprawami dot. wykluczeń członków oczekujących (73 członków); założeniami do planu gospodarczo-finansowego WSM na 2017 rok oraz wykonaniem kosztów i przychodów za pierwsze półrocze 2016 i trzy kwartały 2016 roku, sprzedażą lokali z odzysku – rozpatrywano wyniki przetargów i wynikające z nich wnioski, projektami z odnawialnymi źródłami […]

Zgoda na dostarczanie korespondencji do skrzynki pocztowej

Data ………………………………………. Nazwisko i imię osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu: ……………………………………………………………………. Adres lokalu: ……………………………………………………………………. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla …………………………………… ul. …………………………………………………………………… ……………………………………………………… Warszawa Oświadczenie Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na dostarczanie przez Administrację Osiedla do mojej skrzynki pocztowej następujących dokumentów: rozliczeń wody, rozliczeń centralnego ogrzewania, naliczeń opłat eksploatacyjnych, książeczek opłat eksploatacyjnych, faktur za […]

Zapomniane hasło

Jesli zapomnieliście Państwo hasło do apliakcji są dwa wyjścia: Jesli w procesie podawania danych przed podpisaniem umowy na dostęp podaliście Państwo adres email, hasło takie możecie Państwo odzyskać sami.Jak to zrobić? W oknie logowania na dole jest link ZAPOMNIAŁEM HASŁA. Klikamy na niego i postępujemy zgodnie z procedurą.Mail w zależności od Państwa systemu pocztowego przyjdzie […]

Zakład Nadzoru Inwestorskiego

Zakres zadań Zakładu Nadzoru Inwestorskiego: odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań inwestycyjnych i składa okresowe sprawozdania Zarządowi i innym organom Spółdzielni, opracowywanie planów przygotowania i realizacji inwestycji, zbieranie danych dot. potrzeb ilościowych i strukturalnych mieszkań i lokali usługowo-handlowych oraz innych potrzebnych obiektów, opracowywanie projektów umów zawieranych na przygotowanie i realizację inwestycji, uzyskiwanie decyzji o […]

Zarząd

Prezes ZarząduBarbara Różewska – objęła stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 1 września 2018 r. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, odbyła studia podyplomowe z zarządzania gospodarką komunalną i mieszkaniową. Z ruchem spółdzielczym związana jest od ponad 20 lat. Pracowała w zarządach spółdzielni mieszkaniowych na Woli, Bemowie, Mokotowie i Targówku, a także w Radzie Nadzorczej spółdzielni na Bemowie. W latach 2000-2002 była […]

Dział Prawny

Dział Prawny Zakres zadań Działu Prawnego opracowywanie projektów zmian statutowych oraz wszelkich pochodnych aktów prawnych; prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych w zakresie wszelkich roszczeń Spółdzielni i wobec niej oraz współudziałem w windykacji należności; opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; Rady Nadzorczej i Zarządu oraz opiniowaniem umów, zarządzeń; pism okólnych i instrukcji opracowanych przez komórki organizacyjne Biura Zarządu, […]

Skip to content