Z prac Rady Nadzorczej (lipiec-sierpień 2019)

Z prac Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w lipcu i sierpniu odbyła trzy posiedzenia. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Z prac Rady Nadzorczej (luty-kwiecień 2019)

Z prac Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 25 lutego do 8 kwietnia 2019 r. odbyła cztery posiedzenia. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały […]

Z prac Rady Nadzorczej (grudzień-luty)

Z prac Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 11 lutego 2019 r. odbyła 5 posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały […]

Z prac Rady Nadzorczej (październik-grudzień)

Z prac Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza WSM w okresie od 8 października do 3 grudnia odbyła pięć posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Jak kandydować do Rady Nadzorczej WSM

Jak kandydować do Rady Nadzorczej WSM   6 czerwca odbędzie się pierwsza część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. W tym roku, oprócz stałych spraw takich jak sprawozdania i absolutorium dla Zarządu, spółdzielcy zajmą się wyborem nowych członków Rady Nadzorczej. Pewnie niektórzy z naszych Czytelników zastanawiają się, czy może zaangażować się i zgłosić swoją kandydaturę. Jakie warunki trzeba spełnić?

Z prac RN

Z prac RN   Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia plenarne minimum dwa razy w miesiącu. Między posiedzeniami odbywają się posiedzenia komisji merytorycznych (minimum raz w miesiącu). W pierwszym kwartale 2017 roku RN zajmowała się kilkunastoma zagadnieniami.

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w ostatnim półroczu zajmowała się następującymi zagadnieniami: sprawami dot. wykluczeń członków oczekujących (73 członków); założeniami do planu gospodarczo-finansowego WSM na 2017 rok oraz wykonaniem kosztów i przychodów za pierwsze półrocze 2016 i trzy kwartały 2016 roku, sprzedażą lokali z odzysku – rozpatrywano wyniki przetargów i wynikające z nich wnioski, projektami z odnawialnymi źródłami […]

Skip to content